Kamerverhuurgoes.nl

 

De huisregels

Wanneer je bij ons een kamer huurt betekend dat dat je met medebewoners te maken krijgt. Om de omgang tussen de bewoners te bevorderen en het huis netjes te houden is het noodzakelijk dat we een aantal afspraken met elkaar maken.

Hieronder tref je een beknopt overzicht van onze belangrijkste huisregels. Het volledige reglement is terug te vinden in de huurovereenkomst, welke je wordt toegezonden wanneer je een kamer bij ons gaat huren.

  • De kamers worden gebruikt als woonruimte voor één persoon die werkend en/of studerend is, tenzij in de huurovereenkomst anders is overeengekomen.

 

  • De huurder heeft het recht bezoek in het gehuurde te ontvangen en te laten overnachten. Dit mag echter niet het

karakter van permanente medebewoning hebben.

 

  • Het recht van gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen komt toe aan de huurder en diens

medebewoners.

 

  • De woning wordt op brandveiligheid gecontroleerd. De huurder dient de woonruimte hiervoor ter beschikking te stellen.

 

  • De huur wordt maandelijks vóór de 1e van de maand betaald.

 

  • Huurprijzen zijn inclusief voorzieningen als gas/water/licht,internet, tv, gemeentelijke heffingen etc.

 

  • Het gebruik of in bezit hebben van drugs in of om de woning is ten strengste verboden. Bij overtreding volgt onmiddellijke uitzetting en einde van de huurovereenkomst.

 

  • Er zijn geen huisdieren toegestaan.

 

  • Het is verboden om in de woningen te roken.